top of page

HAKKINDA

Balconnection, sanatçıların, popülerliğine bakmaksızın, eserlerini sergileyebilme; sanat arzının yoğun olduğu merkezler dışında da sergi alanları yaratma; sanatçının toplumla doğrudan iletişimde olmasına çalışan bir harekettir.

 

Balconnection, bir akım ya da tarz tercihi olmayan, yani bir sanat hareketi değil, sanat için bir harekettir. Sanatın, toplum için bir gereklilik olduğuna inanıyoruz. Toplumun sanat tartışmalarının içinde olmasının, hem sanat için, hem de toplum için önemli olduğuna inanıyor ve bunun için çaba gösteriryoruz.

 

2016 yılında yapılan bir proje deneyiminin devamı olarak, yaşadığımız o keyifli deneyimi, tüm sanatçıların da yaşayabilmesi için Balconnection Projesini başlattık.

 

Özel alanda olup, kamuya doğrudan arz fikriyle, Balconnection Projesini, ilk kez, ismi, logosu ve kısa sunumuyla, 2019 Haziranında, İzmir Selçuk’da, sanat ve kültürle ilgilenen arkadaşlarımızla paylaştık.

 

2019 Sonbaharında, İKSV, Kütür için Alan, bir çok ülke temsilcilikleri ve insiyatifin katıldığı toplantılarda, bir teklif olarak sunuldu.

 

2020 başında Kültür İçin Alan fonu için yaptığımız başvuru kabul gördü. Proje, o sıralarda hayatımızı kökten bir değişime uğratan Yeni Covid-19 pandemi sürecine uygun olarak, ana fikriyle çelişmeyecek şekilde güncellendi.

Balconnection Projesi 2021de ikinci yılında tekrar  "Kütür İçin Alan" desteğini kazanmaya başardı.

Daha Detaylı bilgiler için Bal 

NEDİR?

Balconnection'ı sanat eserlerinin toplum tarafından doğrudan izlenebilmesini savunan, sanatçının toplumla dolaysız diyalog kurabilmesini amaçlayan bir girişim olarak tanımlıyoruz. Sanatın lüks değil gereklilik olduğuna, herkesin ve her kesimin erişimine açık olmasına, gündelik hayatın içine nüfuz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımızdan hareketle, kamu tarafından görülebilen özel alanlar olarak nitelendirdiğimiz balkonları kullanıyoruz. 

Takip ettiğimiz yaklaşım doğrultusunda: 

1) Sanatçılar, sanatseverler ve içinde yaşadığımız toplumla beraber, dünyayı daha yaşanılabilir bir yer kılmayı, 

2) Kolektif akla dayanarak, sanatın halkla doğrudan buluşmasını sağlayacak, esnek ve sürdürülebilir bir model üretmeyi, 

3) Çeşitli şehir ve ülkelerden, farklı disiplinlerden sanatçılara alan açmayı; ağımıza katılan sanatçıların birbiriyle iletişim kurmasına ve ortaklaşa iş üretmesine kolaylaştırıcı olmayı; 

4) Farklı kültürlerin birbirini daha iyi anlayabilmesine yardımcı olacak nitelikte iletişim köprüleri inşa etmeyi, 

5) Toplumda çağdaş sanata yönelik merak ve ilgi uyandırmayı, böylece her yaş grubu ve kesimden bireylerin sanat üzerine düşünmesi, tartışması için zemin yaratmayı, 

6) Yerelde üreten sanatçıları, dünya sanatçılarıyla buluşturup, ufuklarını geliştirmeleri için cesaretlendirmeyi; yerel kapasiteyi artırmayı ve yereli evrenselle buluşturmayı,

7) Sanatçının eserini taviz vermeden sergilemesi için olanak yaratmayı amaçlıyoruz. 

NEDEN GEREK VAR?

"Balkonu olan her sanatçı, böyle bir işe kolayca kalkışabilecekken, Balconnection'a neden gerek var?"

Kendisini "hem yerel hem uluslararası bir ağ" olarak tanımlayan Balconnection, bu doğrultuda sanatçılarla ürettiği eserleri farklı çevrelerle, geniş kesimlerle ve her şeyden önce, kamusal izleyiciyle buluşturuyor. Balkonlarda sergilenen eserlere ve gerçekleştirilen performanslara ait dokümantasyon sosyal medyada paylaşıma açıldıktan sonra arşivleniyor ve konuyla ilgili herkes, bu çevrimiçi arşive kolayca ulaşabiliyor. Sanatçı konuşmalarını ve performanslarla eserlere ait görsel dokümanları içeren arşiv, Balconnection'ın paydaşları, destekçileri ve takipçileri sayesinde kamu nezdinde görünürlük kazanıyor.

Balconnection, sanatçının sesini ve mesajını duyurabilmesine öncelik tanıyor. Eserler ve bu eserlere ait görsel dokümantasyon, farklı şehirlerdeki balkonlarda, dönüşümlü olarak gösteriliyor. Buna bağlı olarak, bizzat sanat üretmeyen balkon sahipleri, sanatçılara alan açmanın hazzını yaşarken, sanat kurumları, tanışık olmadığı sanatçılarla tanışıyor. Balconnection ağı, çeşitli şehirlerden ve ülkelerden inisiyatiflerin, kolektiflerin katılımıyla genişliyor ve ummadığı yerde sanata maruz kalan bireyler, kamuya açık düzenlenen konuşmalar üzerinden sanatçı ve eserle doğrudan bağ kurma şansına erişiyor. 

Balconnection, maksimum kâr elde etme amacını güden sanat galerilerinin aksine, satışa aracılık etme veya popüler kültüre malzeme üretme kaygısından uzak kalarak, sanatın kolayca ulaşamadığı mahallelere, semtlere, ilçe ve illere öncelik tanıyor. Ayrıca, yerelde ifade alanı bulmakta, izleyici ile buluşmakta zorluk yaşayan sanatçılara destek olmayı hedefliyor.

Devamı PDF’de ...

BALCONNECTION PROJESİ

2021

bottom of page